POLITYKA PRYWATNOŚCI W FIRMIE RGRDEVELOPER

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy RGRdeveloper, prowadzony pod adresem www.artykulymodelarskie.pl (dalej zwaną Witryną) przez RGRdeveloper sp.z o.o., ul. Uroczysko 1, z siedzibą w Borówcu (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

1. Jakie dane zbiera sklep internetowy (www.artykulymodelarskie.pl), automatycznie, w

czasie z niego korzystania:

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
Wi
ęcej informacji na temat plików cookies*

2. Dane wykorzystywane przez sklep internetowy w czasie rejestracji i dokonywania zakupów:

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
1) nazwisko i imi
ę,
2) adres do korespondencji,

3) adres poczty elektronicznej,
4) numer telefonu.
Podanie powy
ższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

3. Marketing Sklepu Internetowego

Sklep internetowy wykorzystuje dostęp do e-maila w celach marketingowych ( zapis do newslettera ). Zgoda na jego wykorzystywanie jest możliwa do cofnięcia.

4. Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: Poczta Polska Spółka Akcyjna, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (firma przewoźnicza )

PayPal Holdings, Inc., San Jose, California, Stany Zjednoczone ( operator płatności internetowych )
InPost Spó
łka Akcyjna, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28 ( firma przewoźnicza )

UPS spółka z .o.o., 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3 ( firma przewoźnicza ) FedEx Express Polska, 61-324 Poznań, ul. Ostrowska 460
DPD spó
łka z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie informacje są przesyłane za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego połączenia szyfrowanego SSL.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniaćich osobom trzecim. Proszę pamiętaćże sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz [inne]. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

6. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@rgrdeveloper.pl

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak równieżprawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:biuro@rgrdeveloper.pl

7. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogąposiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

8. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem:biuro@rgrdeveloper.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

*Polityka Cookies:
Nasza strona internetowa używa ciasteczek, które wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkownika, w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania naszego serwisu. Ciasteczka nie przechowują danych osobowych.

1. Wyłączanie ciasteczek:

Przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć: automatycznej blokady obsługi ciasteczek, wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji (poniżej zostały zamieszczone adresy stron, na których zamieszczone są opisy jak dokonać zmiany). Włączenie blokady obsługi plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla niektórych przeglądarek internetowych:

 • Mozilla Firefox

 • Safari

 • Internet Explorer

 • Google Chrome

 • Opera

  2. Cookie ( ciasteczka ):

  Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych:

1.Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:

 • rejestracji konta w serwisie www.abcmodelarstwo.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*

 • sprzedaży produktów oferowanych przez RGRdeveloper - podstawą prawną przetwarzania danych jest

  wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes RGRdeveloper –

  marketing produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną

  przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes RGRdeveloper – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez

  Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2.Okres, przez który dane będą przetwarzane:

  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody

  3. Odbiorcy danych:

  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom RGRdeveloper
  podmioty dostarczaj
  ące i wspierające systemy teleinformatyczne RGRdeveloper w celu obsługi zamówienia, podmioty świadczące usługi dostawy produktów do Klientów takie jak UPS, poczta-polska, paczkomaty InPost, FedEx, DPD.